Datatilsynet gir varsel om pålegg til Folkehelseinstituttets smitteapp

foto