Utsatte bassengvedtak for å samkjøre mer med Nordland fylkeskommune

foto