Gjenstår en del etterforskning etter prestegårdsbrannen i Bø

foto