– Folk har vært litt avventende, men nå starter det å løsne

foto