Forelegg for dårlig skodd bil på enda verre føre

foto