Nå skal det største enkeltprosjektet i kommunen noensinne ut på anbud