Robek-konsekvenser for Bø: – Vi må få godkjenning for lån og holde oss innen budsjettramma