Stor investeringsvilje - skal bruke 615 millioner på kort tid