Utenlandske eiere tok ut 722 millioner kroner i utbytte fra krisestøttede bedrifter