Har sluttspurten blitt satt inn for sent, Erna?

foto