– Bruk Havbruksfonds-pengene på nytt dekke i Blåbyhallen

foto