Væpnet politiaksjon etter at person skal ha fremsatt trusler