Motvillig ja til å la Polet flytte ut av Andenes sentrum

foto