Her trosser Birgitte maiværet i korpsets tjeneste, før hun tildeles 15.000 kroner

foto