Ønsker å beholde dagens kryss ved Strandskogjordet

Sammen med rådmann Randi Gregersen, orienterte varaordfører Karl Erling Nordlund (Sp), for fremdriften med kryssløsning på Strandskogjordet.