Får ikke «fritidskort» etter avslag, men satser på egen ordning

foto