Eldreomsorgen trenger flere frivillige i Hadsel

foto
Skal få det bedre: Eldrereformen «Leve Hele Livet» skal sørge for at de eldre får en bedre hverdag. Det kan bety at flere frivillige må på banen, sier formannskapet i Hadsel.