Mener næringa er godt rustet foran vinterfisket

foto