Folkemøte: Et klart «Nei takk» til antennepark på Strengelvåg