Disse eiendommene ble solgt i din kommune i juli

foto