– Lite trolig det blir et mål i vår valgkamp

foto