Vesteråling må møte i retten for brudd på jernbaneloven