Fører an i nytt omdømmeprogram: – Vi skal bidra til å snu flyttetrenden

foto