Nytt steinras: – Vi betaler en pris for å bo her ute