Boliger for personer med funksjonsnedsettelser: – Garanterer at det kommer i første periode