– Tenk om Vesterålen kunne hatt som mål å ha den beste eldreomsorgen

Generalsekretær i Livsglede for Eldre har et ønske om Livsgledehjem i Vesterålen, og større samarbeid om eldreomsorgen, på tvers av kommunegrensene.

foto
Foto: Stian Depui-Bakke / Livsglede for Eldre