Observerte omfattende tyvfiske i Ryggedalsvassdraget: – Jeg ble kvalm

foto