Et splittet havnestyre: Vedtok å utrede både Kringelen og Ånstadsjøen

foto