Hjørnesteinsbedrift med over 40 ansatte ser optimistisk på framtida

foto