Alle nødetater rykket ut da det ble observert en bil flytende i sjøen – bilen var meldt stjålet i 2015