– Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem