– Kan ikke utelukke noe så tidlig i etterforskningen