Helseleder: Mener det ikke er noe problem at man får forskjellige vaksiner på trinn en og to