Nær 8,9 bredbåndsmillioner til Vesterålen

Fylkesråd Linda Helèn Haukland har tildelt 8,875 millioner kroner til Vesterålen og bredbåndsutbygging i regionen. Foto: Nordland fylkeskommune