Opprettholder advarsel mot krabber fra nord, vet fortsatt ikke hvorfor det er så mye miljøgifter i Vesterålen