Stortingspresidenten ber om granskning av alle velferdsgoder til stortingsrepresentantene

foto