Øksnes fikk ingen pasientbøter i fjor

Kommunene i Vesterålen og Lødingen betalte i fjor 1,7 millioner kroner i dagbøter til sykehusene fordi man ikke klarte å ta i mot utskrivningsklare pasienter.