Mange sykepleiere er redd for å smitte eldre på sykehjem