Økte aksjeverdien til 1 krone

Roy Pettersen og Andfjord Salmon AS har nå økt pålydende verdi av selskapets aksjer til 1 krone.