Norsk kreftmedisin kan være effektiv mot alvorlig koronasykdom