Øksnes Entreprenør bedre rustet for framtiden

foto
Fra venstre: Adm. dir. Barry Olsen, KS koordinator Camilla Hansen, KS Leder Viggo Willassen, Styreleder/økonomi.dir. Øysten Knudsen. KS koordinator Ole Martin Olsen var ikke tilstede på bildet. Foto: Innsendt