Feilinformasjon, dårlig samarbeid og manglende kommunikasjon