Mannskapet får tilbud om krisehjelp etter dødsfall

foto