– Det har blitt mye mer sosialt i friminuttene - nå må vi bevege oss for å finne noen å snakke med

foto