Voksen mann på moped i ruspåvirket tilstand - uten hjelm