Fortsatt minus på hvitfiskdrifta, men lover stø kurs i den videre satsinga