Narko-rettssaken: Så lang straff mener aktor de tiltalte bør få