Seks personer ønsker å bli kommunedirektør: – Jeg er veldig fornøyd