Inge Berg: Én ting skiller ham fra vanlige folk

foto