Forsinket etter ROV-problemer i Hadselfjorden

foto